Vozilo mogu iznajmiti osobe starije od 23 godine i mlađe od 80 godina, pod uslovom da poseduju validnu vozačku dozvolu duže od 2 godine.

Prilikom iznajmljivanja vozila obavezna je identifikacija putem važeće lične karte ili pasoša.

Minimalna dužina najma vozila je 1 dan, odnosno 24 časa. Vreme preuzimanja vozila i vraćanja moraju biti isti, s tim da tolerišemo 60 minuta kašnjenja prilikom vraćanja vozila. Nakon isteka vremena predviđenog za vraćanje vozila, automatski se računa novi dodatni dan najma vozila.

Najam se plaća prilikom preuzimanja vozila, putem kreditne kartice, uplatom na račun ili gotovinom.

Depozit je obavezan u iznosu od 100 eura, ukoliko se uplati ful kasko osiguranje, u suprotnom deposit će zavisiti od vrste vozila koje ste odabrali.

Vozilo se može preuzeti u jednoj od naših poslovnica ili dostavom na željenu adresu (hotel, kućna adresa, preduzeće i slićno) potpuno BESPLATNO.

Vozilo se može preuzeti i vratiti izvan radnog vremena, na prethodnu najavu.

Prilikom preuzimanja vozila, automobil dobijate sa punim rezervoarom i u obavezi ste da ga sa punim rezervoarom i vratite. U suprotnom da ne vratite automobile sa punim rezervoarom, cena goriva će se obračunavati prema zvaničnom cenovniku NIS pumpi.

Troškovi koji su nastali tokom najma vozila, a koji se odnose na saobraćajne prekršaje i ostale kazne (parking kazne, itd.), snosiće KORISNIK najma vozila. Kazne koje nastanu tokom najma vozila, neophodno ih je odmah izmiriti. Ukoliko nastale kazne za vreme najma dospu nakon najma a nisu izmirene niti prijavljene našoj kompaniji, pokrenuće se sudski postupak u cilju izmirenja iste.

Osiguranje ne pokriva štete nastale u unutrašnjosti vozila, oštećenje guma i točkova, oštećenje donjeg trapa, kvarovi na motoru, slomljen ili iygubljen ključ, štete nastale tankanjem pogrešne vrste goriva i štene nastale svesno ili nepažnjom. Sva nabrojana oštećenja biće naplaćena u punom iznosu u momentu kada se vozilo vrati.

Klijent preuzima potpunu odgovornost od 100% u smislu nadoknade štete ukoliko je vozilo ukradeno a tom prilikom nije vraćen kljuć i pripadajuća saobraćajna dozvola, odnosno tom prilikom kasko osiguranje automatski prestaje da važi.

CUBE rent a car neće biti odgovoran za krađu, oštećenje i gubitak imovine koju korisnik prevozi u vozilu u vreme trajanja najma vozilu i po vraćanju vozila iz najma.

POLICIJSKI ZAPISNIK JE OBAVEZAN za sve vrste osiguranja. Bez policijskog zapisnika, celokupan iznos štete odnosno krađe biće naplaćen od klijenata, bez obzira na vrstu kupljenog osiguranja. U slučajevima kada klijenat nije bio prisutan tokom oštećenja vozila, neophodan je policijski zapisnik (u slučajevima kada je vozilo oštećeno na parking od strane NN osobe).

PROCEDURA U SLUČAJU NESREĆE, KRAĐE ILI OŠTEĆENJA VOZILA JE SLEDEĆA:

– Korisnik najma je dužan da odmah obavesti policiju i CUBE rent a car i postupa po njihovim instrukcijama.

– Korisnik je dužan da zapiše podatke o drugim ućesnicima nesreće, odnosno događaja

– Korisnik je dužan da ukoliko mu dozvoljavaju mogućnosti sačini nekoliko fotografija sa mesta nesreće odnosno događaja.

– Korisnik je dužan da sačini kratku izjavu u kojoj će opisati detalje nesreće, odnosno nastalog događaja.

Korišćenje vozila izvan granica Srbije nije dozvoljeno bez prethodne pismene saglasnosti CUBE rent a car.

Ukoliko korisnik napusti zemlju bez saglasnosti CUBE rent a car i pri tome dođe do štete/krađe vozila, korisniku će se obračunati pun iznos procenjene štete ili tržišna vrednost vozila.

ZABRANJENO je iznajmljenim vozilom putovati u sledeće države i područja: Rusija, Belorusija, Ukraina, Kosovo, Albanija i Turska. OSIGURANJE NE VAŽI za ova područja.

Vozilo se ne sme koristiti za šlepanje drugih vozila, za sportska takmičenja, u protivzakonite svrhe( npr. izvršenje krivicnog dela, carinskih prekršaja i dr.), ako je pretovareno,odnosno ako se u njemu nalazi više putnika nego što je dozvoljeno tehničkom dokumentacijom za taj tip vozila, kao i za prevozživotina, lako zapaljivog i eksplozivnog materijala ,materijala sa neprijatnim mirisom i materijala koji svojim oblikom mogu na bilo koji način oštetiti unutrašnjost vozila.

Zabranjeno je da se vozilom upravlja po uticajem alkohola, lekova i droga.

U ovim slučajevima, ni jedno osiguranje NE VAŽI – klijentu se naplaćuje pun iznos štete/krađe.

Iznajmljenim vozilom može upravljati samo lice koje je upisano kao vozač u ugovoru o najmu vozila.

Dozvoljava se mogućnost da se upiše još jedan dodatni vozač, uz odobrenje CUBE rent a car, prilikom preuzimanja vozila.

Zabranjeno je iznajmljeno vozilo davati na korišćenje neovlašćenim licima tj. licima koja nisu upisana u ugovor o najmu.U ovim slučajevima,osiguranje NE VAŽI – klijentu se naplaćuje pun iznos štete/krađe.

Međusobna prava i obaveze CUBE Rent A Car kao Najmodavca i Vas kao Najmoprimca – korisnik su precizno regulisana Ugovorom o najmu koji se potpisuje prilikom preuzimanja vozila.

CUBE rent a car zadržava pravo izmene cena i uslova bez predhodnog obaveštenja KORISNIKA.